کاشف

کاشف، سامانه جستجوگری است که می تواند داده های متنی را از منابع مختلف جمع آوری و در بین آن ها جستجو کند.
تفاوتی ندارد که داده ها در صفحات وب، فایل های ورد، PDF، پایگاه داده یا منابع دیگر باشند. جستجوگر کاشف می تواند همزمان به همه منابع داده متصل شود و جستجویی با کیفیت گوگل در اختیار کاربر بگذارد.

مزایا و ویژگی های جستجوگر کاشف:

  • خزنده وب
  • اتصال به پایگاه داده
  • استخراج داده از فایل های ورد و PDF
  • ورود اطلاعات و جستجو با API
  • پردازش هوشمند متون فارسی
  • دسته بندی هوشمند داده ها
  • قابلیت ایجاد اصطلاح نامه تخصصی
  • پیشنهاد کلیدواژه جستجو و غلط یابی
  • اعمال سطح دسترسی روی نتایج

کاربرد

محبوبیت گوگل نشان می دهد که در مواجهه با انبوه داده، وجود جستجوگر ضروری است. اما د سازمانی که داده های محرمانه و سطح دسترسی اهمیت دارد نمی توان از گوگل استفاده کرد.
جستجوگر کاشف سامانه ای شبیه گوگل است که داخل سازمان های بزرگ مستقر می شود و امکان جستجو روی کلان داده را با رعایت سطوح دسترسی فراهم می کند.

مشتریان

مشتری کاشف سازمان هایی هستند که به افزایش بهره وری و صرفه جویی در زمان اهمیت می دهند ولی پراکندگی منابع داده و حجم زیاد آن ها مانع ار توفیق آن ها شده است.
داده هایی مثل کتاب، مقاله، لاگ، کامنت، پست های شبکه اجتماعی، گزارش کار، اسناد فنی، اخبار و هر محتوای متنی دیگری می تواند در جستجوگر کاشف جستجوپذیر شود.