توجه!

دسترسی به زیرساخت ابری کارانس از آی پی های خارج از کشور محدود شده است.
اگر از ابزارهای عبور از فیلترینگ استفاده می کنید، لازم است آن ها را غیرفعال کرده و دوباره تلاش کنید.
چنانچه مشتری خدمات کارانس هستید و سرور شما خارج از کشور قرار دارد، با پشتیبانی تماس بگیرید تا راهنمایی لازم درباره نحوه مکاتبه و اعلام آی پی تقدیم حضورتان شود.

!Access denied

Due to security reasons, your IP restricted to connect Karans cloud services. Please turn off your proxy or VPN and try again. If access restriction continued please contact our support team to validate your IP address.