پاکشهر

پاکشهر، راهکار جامع مدیریت و نظارت بر خدمات پسماند شهری است. این سامانه تمامی فرآیندهای مدیریت پسماند در شهرداری، سازمان پسماند، پیمانکاران و شهروندان را پوشش می دهد و برای سازمان مدیریت پسماند، میز خدمت الکترونیکی فراهم می کند.

مزایا و سرویس های سامانه پاکشهر عبارتند از:

  • هزینه اولیه رایگان
  • سامانه جامع تحت وب
  • نرم افزارهای موبایل آسان نصب شو
  • ارائه API برای اتصال نرم افزارهای مدیریت شهری
  • ارائه خدمات پسماند کل (تخریب و گودبرداری)
  • خدمات نخاله و پسماند جزء (تعمیرات بنا)
  • خدمات تفکیک از مبدأ و جمع آوری پسماند خشک
  • خدمات جمع آوری پسماند تر
  • وصول بهای خدمات مسکونی و اماکن پر زباله
  • نظارت و بازرسی پسماند

کاربرد

مدیریت پسماند شهری با توجه به افزایش فزاینده حجم زباله و توسعه شهرها، موضوع پیچیده ای است که بدون وجود دو عنصر تجربه اجرایی و ابزار مدیریتی قدرتمند، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.
پاکشهر بر اساس دو سال تحقیقات میدانی و جمع آوری تجربیات فعالان حوزه پسماند  تولید شده و امکان مدیریت تمام ارکان خدمات پسماند شامل فرآیندها، پیمانکاران، نیروی انسانی، تجهیزات، ناوگان خودرویی و نظارت آنلاین بر نحوه ارائه خدمات را فراهم می کند.

مشتریان

سامانه پاکشهر در اختیار شهرداری ها و سازمان های پسماند قرار می گیرد تا مدیریت خدمات به شهروندان را از طریق این سامانه انجام دهند.
در عین حال پیمانکاران خدمات پسماند، کارکنان آن ها و شهروندان نیز برای انجام فعالیت ها و ارائه درخواست های خود از این سامانه استفاده می کنند. برای تسهیل کار علاوه بر سامانه اینترنتی، چهار اپلیکیشن موبایل نیز ارائه شده تا شهروندان و پیمانکاران، بدون نیاز به رایانه هم بتوانند وظایف و درخواست های خود را به انجام برسانند.

موارد خاص

سامانه پاکشهر خدمات مدیریت پسماند را به صورت متمرکز ارائه می کند اما در مواردی که شهرداری یا سازمان پسماند تمایل داشته باشند از سرور اختصاصی برای اسقرار سامانه استفاده کنند، چند راهکار پیش بینی شده است. اگر هدف از استقرار روی سرور اختصاصی فقط در اختیار داشتن داده ها باشد، راهکار Replica و چنانچه هدف تجمیع خدمات در محدوده یک استان باشد، استقرار کامل سامانه روی سرورهای مورد نظر مشتری امکانپذیر است.