کارانس

ما یک شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی و تولید نرم افزار هستیم. تخصص ما تولید سامانه های تحت وب با کاربردهای عمومی و سازمانی است. راهکارهایی که نیازهای تجاری و سازمانی را با بالاترین کیفیت مرتفع می کنند. ما برای هر نیاز، ابتدا یک طراحی دقیق انجام می دهیم. سپس با جدیدترین تکنولوژی ها، نرم افزار آن را تولید می کنیم. برای نرم افزارهایی که کاربرد عمومی دارند، بستر سخت افزاری حرفه ای فراهم می کنیم و با تمام توان از مشتریان پشتیبانی می کنیم.
تیم ما آنقدر چابک، خلاق و با تجربه است که توانسته ایم نرم افزارهای خاص تولید کنیم. سامانه های نرم افزاری که نمونه مشابه یا قابل رقابت ندارند.

معرفی:

ما یک شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی و تولید نرم افزار هستیم. تخصص ما تولید سامانه های تحت وب با کاربردهای عمومی و سازمانی است. راهکارهایی که نیازهای تجاری و سازمانی را با بالاترین کیفیت مرتفع می کنند. ما برای هر نیاز، ابتدا یک طراحی دقیق انجام می دهیم. سپس با جدیدترین تکنولوژی ها، نرم افزار آن را تولید می کنیم. برای نرم افزارهایی که کاربرد عمومی دارند، بستر سخت افزاری حرفه ای فراهم می کنیم و با تمام توان از مشتریان پشتیبانی می کنیم.
تیم ما آنقدر چابک، خلاق و با تجربه است که توانسته ایم نرم افزارهای خاص تولید کنیم. سامانه های نرم افزاری که نمونه مشابه یا قابل رقابت ندارند.

مجوزها

شفافیت و حرکت در چهارچوب قوانین کشور، یکی از اصول فعالیت کارانس است. ما از ابتدای کار، مجوزهای لازم را اخذ کرده ایم. عملیات پولی را به صورت شفاف انجام می دهیم. تمامی راهکارها و خدمات کارانس نیز ایران‌کد دارند و در سامانه ستاد ایران ارائه شده اند.

راهکارها

ما در کارانس همواره به دنبال ارائه بهترین ها هستیم. راهکارها را زمانی ارائه می کنیم که آزمون های پایداری و امنیتی را با موفقیت گذرانده باشند. هر چند از تکنولوژی های روز برای تولید نرم افزار استفاده می کنیم اما به روز رسانی مداوم را در دستور کار داریم.
پایداری، قابلیت اطمینان و امکانات کاربردی، ویژگی همه راهکارهایی است که کارانس ارائه می کند.

آمار عملکرد کارانس

0 +
سال فعالیت

سال های تلاش مداوم برای ارائه خدمات بهتر و بهتر

0
محصول کاربردی

برای رفع نیازهای عمومی و سازمان های بزرگ کشور

0 +
مشتری فعال

مشتریان مستقیم تجاری و سازمانی، مستقیم و با واسطه

0 +
ریسلر فعال

واسطه های فروش خدمات بر خط کارانس